Vegvesenet - opphever pålegg vedrørende dataverktøy

Riksadvokaten opphever i brev av 29. april pålegget om stans i bruk av rapporter fra Statens vegvesen der ulike dataverktøy er benyttet.

I brev av 20. desember 2019 og 3. april 2020  ble det gitt ordre om stans i bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen der det er benyttet ulike dataverktøy til uthenting av informasjon fra kjøretøy. Riksadvokaten har i vedlagte brev av i dag kommet til at det nå er forsvarlig å oppheve nevnte pålegg.

Les brevet fra riksadvokaten her:

  • Last ned dokumenter
  • RAs Brev290421 (843kb) Last ned