Ytterligere presiseringer om ankefrist

Riksadvokaten har kommet med ytterligere presiseringer om oppstart av ankefrist ved elektronisk oversendelse av avgjørelser fra domstolen.

Se for øvrig:

Avklaring av ankefrist

 

  • Last ned dokumenter
  • Ankefrist ved elektronisk oversendelse av dom - ytterligere presiseringer (209kb) Last ned