Type: Rundskriv

Riksadvokatens rundskriv nr. 1/2015 om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2015 – politiet og statsadvokatene, foreligger nå. Rundskrivet må sees i sammenheng med rundskriv nr. 2/2012 om krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene.
Les mer

Narkotikasaker

Riksadvokatens rundskriv 2/2014 «Narkotikasaker» Ein viser til tidlegare høyringsbrev om nytt rundskriv om narkotika frå riksadvokaten.
Les mer
Riksadvokatens rundskriv nr. 1/2014 om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2014 – politiet og statsadvokatene, foreligger nå. Rundskrivet må sees i sammenheng med rundskriv nr. 2/2012 om krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene.
Les mer
Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2013 erstatter riksadvokatens rundskriv 26. juni 1933, Del II – nr. 4/1933 og tilhørende vedlegg fra Kriminalpolitisentralen (1973), og supplerer påtaleinstruksen § 8-11 fjerde ledd. Rundskrivet inneholder de overordnede og grunnleggende krav til vitnekonfrontasjoner. En oppdatert veiledning fra Kripos som utfyller rundskrivet, vil snarlig være tilgjengelig.
Les mer