Aktuelt

Endringer i statsadvokatdistrikter 1. mars 2018

Justis- og beredskapsdepartementet har etter forslag fra riksadvokaten besluttet at det nye Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter og Møre og Romsdal statsadvokatembeter skal være fullt operative fra 1. mars 2018.