Høringsuttalelse om endringer i straffeloven

Riksadvokaten har avgitt høringssvar om endringer i straffeloven, blant annet om avvergeplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet og fratakelse av tjenestevåpen.

Se også:

Høyringsfråsegn – forslag til endringar i straffelova

  • Last ned dokumenter
  • Høringssvar -forslag til endring i straffeloven 150419 (247kb) Last ned