Høyringsfråsegn til rapport om saksflyt - overgrep mot barn

Riksadvokaten har gitt si høyringsfråsegn til Justis- og beredskapsdepartementet til rapporten frå arbeidsgruppa som har vurdert saksflyten i saker som gjeld overgrep mot barn.

 

Riksadvokaten sluttar seg til fleire av arbeidsgruppa sine forslag og påpeikningar.

Se også:

Rapport om saksflyt i saker om overgrep mot barn

  • Last ned dokumenter
  • Høringsuttalelse arbgrupperapport saksflyt overgrep mot barn (351kb) Last ned