Informasjon om henvendelser fra publikum til riksadvokaten

Riksadvokaten har for tiden begrenset kapasitet til å behandle henvendelser fra publikum og må prioritere hvilke henvendelser som skal besvares. Vi ber om forståelse for det.

Spørsmål som gjelder forståelsen av forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendom mv. må rettes til Helse- og omsorgsdepartementet. Forskriften finner du her: https://lovdata.no/artikkel/reglar_om_karantene_isolasjon_mv__per_15__mars_2020/2672. Henvendelser om andre forskrifter og retningslinjer relatert til utbruddet av Covid-19 må rettes til det organ som har vedtatt reglene.

Når det gjelder politiets- og påtalemyndighetens håndhevelse av straffesanksjonerte brudd på nevnte forskrift og andre smittevernlovbrudd, vises det til retningslinjer om dette fra riksadvokaten 17. mars , oppdatert 20. mars, 2020 som finnes her:

Retningslinjer for håndtering av smittevern-lovbrudd

Informasjon om eventuelle brudd på regelverket kan gis til politiet.

  • Last ned dokumenter