Mulig feilinformasjon i trafikkdata fra Danmark - videre oppfølging

Riksadvokaten har i brev av 15. januar 2020 gitt enkelte nye føringer for hvordan påtalemyndigheten skal forholde seg til mulig feilinformasjon i trafikkdata innhentet fra Danmark. Les brevet nedenfor.

Se også:

Mulig feilinformasjon i teledata brukt i straffesaker

  • Last ned dokumenter
  • RA -trafikkdata dk oppfølging 150120 (212kb) Last ned