Instruksen er utarbeidet i fellesskap mellom Politidirektoratet og Riksadvokatembetet, og etter innspill fra politidistriktene og særorgan.

NB: Instruksen er oppdatert 5.6. 2020.

Nasjonal straffesaksinstruks – Instruksen er utarbeidet i fellesskap mellom Politidirektoratet og Riksadvokatembetet, og etter innspill fra politidistriktene og særorgan.

 

  • Last ned dokumenter
  • Nasjonal straffesaksinstruks (330kb) Last ned