NAV: Riksadvokaten om Carl I. Hagens anmeldelse

Riksadvokaten har sendt Carl I Hagens anmeldelse av offentlige tjenestepersoner i forbindelse med NAV-komplekset til Spesialenheten og Oslo politidistrikt.

Les brevene nedenfor.

Se for øvrig:

Uriktige domfellelser – trygdebedrageri ved utenlandsopphold