Ny forskrift til havne- og farvannsloven

Riksadvokaten opplyser i brev til statsadvokatene og politiet om ny forskrift til havne- og farvannsloven som gjelder fartsoverskridelser til sjøs.

Se brevet av 1. juli nedenfor.

Se for øvrig riksadvokatens brev av 12. juni d.å om samme tema her:

Forenklede forelegg etter havne- og farvannsloven

 

  • Last ned dokumenter
  • Brev om ny havneforskrift 010720 (129kb) Last ned