Riksadvokatens rapport om tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker - status

Riksadvokatembetet gjennomgår for tiden statsadvokatenes regionale rapporter, og vil publisere en egen nasjonal rapport basert på disse.

Rapportene fra statsadvokatembetene om enkelte sider av politiets tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker er laget for å være grunnlagsmateriale for riksadvokatens nasjonale rapport som er under arbeid ved Riksadvokatembetet. Riksadvokaten har likevel valgt å publisere dem som følge av stor interesse. Når vi nå legger ut disse regionale rapportene bør dette tas med i betraktningen.

Statsadvokatenes undersøkelse har bestått av tre elementer:
– Rutinegjennomgang
– Saksgjennomgang
– Intervjuer med relevant personell

Særlig når det gjelder saksgjennomgangen er det grunn til å være varsom med å trekke bastante konklusjoner.  Resultatene fra mange av de regionale embetene er basert på relativt få saker og små avvik vil derfor kunne gi store utslag. Riksadvokatens rapport vil basere seg på nasjonale tall og vil dermed gi større statistisk gyldighet.

Rammene for undersøkelsene er de temaene som berøres i riksadvokatens brev av 9. april 2021.  Hvordan undersøkelsen skal foregå er utdypet i riksadvokatens brev av 13. april 2021..

Undersøkelsen som statsadvokatembetene har gjennomført er et ledd i Den høyere påtalemyndighets fagledelse av politiet. Undersøkelsen er altså statsadvokatenes bidrag til kontinuerlig forbedringsarbeid i politiets straffesaksbehandling. Dette innebærer at undersøkelsen skal søke å avdekke om det er systematiske feil eller mangler i politiets håndtering av tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker. I den utstrekning det påvises systematiske feil eller mangler vil neste skritt være å treffe tiltak for å korrigere feilen(e). Deretter vil man følge opp undersøkelsen for å kontrollere om eventuelle feil eller mangler er avhjulpet.

Les de regionale rapportene her:

 • Last ned dokumenter
 • VeTeBu Sa Bruk Av Tvangsmidler (66kb) Last ned
 • Trøndelag Sa Bruk Av Tvangsmidler I Narkotikasaker (276kb) Last ned
 • Rogaland Sa Bruk Av Tvangsmidler (287kb) Last ned
 • Oslo Sa Bruk Av Tvangsmidler (3292kb) Last ned
 • Nordland Sa Bruk Av Tvangsmidler (138kb) Last ned
 • Møre Og Romsdal Sa Bruk Av Tvangsmidler I Narkotikasaker (1171kb) Last ned
 • Hordaland, Sogn Og Fjordane Sa Bruk Av Tvangsmidler (205kb) Last ned
 • Hedmark Og Oppland Sa Bruk Av Tvangsmidler (463kb) Last ned
 • Agder Sa Bruk Av Tvangsmidler (203kb) Last ned
 • Troms Og Finnmark Sa Bruk Av Tvangsmidler (272kb) Last ned