Statens vegvesen, bruk av dataverktøy - oppfølging

Riksadvokaten har  gitt nærmere direktiver om hvordan politiet skal følge opp saker hvor Statens vegvesen har avgitt feilaktige rapporter i avgjorte saker, og har opprettholdt pålegget om stans i bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen hvor en har benyttet informasjon fra dataverktøy.

Se også:

Statens vegvesen og bruk av dataverktøy

  • Last ned dokumenter
  • RAs brev 081020 oppfølging (101kb) Last ned