Statsadvokatembetenes høringsuttalelser til Politianalysen

Statsadvokatembetenes høringsuttalelse til Politianalysen – NOU 9/2013