Type: Rundskriv

Konfrontasjon

Riksadvokatens rundskriv 4/1933 «Konfrontasjon». Med veiledende regler for konfrontasjon, utarbeidet av Kriminalpolitisentralen.
Riksadvokatens rundskriv nr. 1/2013 om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2013 – politiet og statsadvokatene, foreligger nå. Rundskrivet må sees i sammenheng med rundskriv nr. 2/2012 om krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene.
Les mer