Klagesak om frihetsberøvelse i Syria - riksadvokatens avgjørelse

Riksadvokaten avgjorde 17. januar 2020 en klage over henleggelse som gjaldt frihetsberøvelse av kone og barn i Syria, mens mannen deltok i ISIL. Saken måtte forbli henlagt. 

Saken måtte forbli henlagt fordi det ikke lot seg gjøre å bevise at kravet om dobbel straffbarhet var oppfylt, jf. straffeloven § 5 første ledd nr. 1 om straffelovgivningens anvendelse på handlinger i utlandet. Frihetsberøvelse var, i dette tilfellet, ikke omfattet av alternativene i straffeloven § 5 første ledd nr. 2-11.

Riksadvokaten har tidligere, i brev av 5. april 2018 til Justisdepartementet, foreslått at reglene om kravet til dobbel straffbarhet bør utredes. Endring av straffeloven § 5 ble også foreslått i Rapport om saksflyt i saker om overgrep mot barn av 1. februar 2019 i punkt. 5.2.25,  se her.

Avgjørelsen (i anonymisert form)  kan leses nedenfor:

Se brevet av 5.april 2018 her:

Jurisdiksjon i straffesaker

 

  • Last ned dokumenter
  • Anonymisert klage over henl dobbel straffbarhet (140kb) Last ned