Seminar om ungdomskriminalitet og straff

Riksadvokaten og Advokatforeningen inviterer til seminar om ungdomskriminalitet og straff  torsdag 2. mai  på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet er åpent og gratis for alle.

Det pågår for tiden en viktig debatt i media om ungdomskriminalitet og straff av ungdom. I Norge har vi i stor grad  en kunnskapsbasert kriminalpolitikk. Samspillet mellom fag og politikk  er viktig for utviklingen av norsk strafferettspleie. Men den kunnskapsbaserte kriminalpolitikken utfordres når presset mot politikerne om å vise handlekraft øker i omfang og styrke. Advokatforeningen og Riksadvokaten ønsker gjennom dette seminaret å skape en møteplass for fagfolk, politikere og andre interesserte, der man sammen kan diskutere temaet og finne gode løsninger i et krevende farvann.

Torsdag 2. mai 2019 kl 09:00-12:15 på Litteraturhuset i Oslo. Moderator: Anne Grosvold

PROGRAM

09.00-09.10
Velkommen
Merete Smith (generalsekretær i Advokatforeningen)

09.10-10.00
Ungdom og kriminalitet
Kriminalitetsutviklingen: : Sigmund Book Mohn (SSB) og Kristin Elnæs (POD)
Kommentar: Inga Bejer Engh, barneombud
Kommentar: Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo

10.00-10.30
Pause og enkel servering

10.30-11.00
Ungdom og straff
Ingun Fornes (postdoktor ved Universitetet i Bergen)
Sigrid Bay, konstituert direktør i Konfliktrådet

11.00-11.15
Hvorfor ungdom begår kriminalitet
Ungdom i Forandringsfabrikken forteller

11.15-11.30
Pause og enkel servering

11.30-11:45
Hva gjør regjeringen?
Jøran Kallmyr, justis- og innvandringsminister

11:45-12.30
Samtale
Lene Vågslid, leder av justiskomiteen (AP)
Peter Frølich, stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson (H)
Petter Eide, stortingsrepresentant (SV)
Hanne Eriksen, Alternativ til vold
Marijana Lozic, advokat

12.30
Oppsummering og noen tanker om veien videre
Tor-Aksel Busch (riksadvokat)

For informasjon om ungdomsstraff, se riksadvokatens kvalitetsrundskriv (s 16-17),  forslag til tiltak  ifm gjengbekjempelse (se brevet til Justisdepartementet) og justerte retningslinjer om ungdomsstraff (2017).