Seminar om ungdomskriminalitet og straff

Riksadvokaten og Advokatforeningen inviterer til seminar om ungdomskriminalitet og straff  torsdag 2. mai  på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet er åpent og gratis for alle.

Det pågår for tiden en viktig debatt i media om ungdomskriminalitet og straff av ungdom. I Norge har vi i stor grad  en kunnskapsbasert kriminalpolitikk. Samspillet mellom fag og politikk  er viktig for utviklingen av norsk strafferettspleie. Men den kunnskapsbaserte kriminalpolitikken utfordres når presset mot politikerne om å vise handlekraft øker i omfang og styrke. Advokatforeningen og Riksadvokaten ønsker gjennom dette seminaret å skape en møteplass for fagfolk, politikere og andre interesserte, der man sammen kan diskutere temaet og finne gode løsninger i et krevende farvann.

Torsdag 2. mai 2019 kl 09:00-12:15 på Litteraturhuset i Oslo. Moderator: Anne Grosvold

PROGRAM

09.00-09.10
Velkommen
Merete Smith (generalsekretær i Advokatforeningen)

09.10-10.00
Ungdom og kriminalitet
Kriminalitetsutviklingen: : Sigmund Book Mohn (SSB) og Kristin Elnæs (POD)
Kommentar: Inga Bejer Engh, barneombud
Kommentar: Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo

10.00-10.30
Pause og enkel servering

10.30-11.00
Ungdom og straff
Ingun Fornes (postdoktor ved Universitetet i Bergen)
Sigrid Bay, konstituert direktør i Konfliktrådet

11.00-11.15
Hvorfor ungdom begår kriminalitet
Ungdom i Forandringsfabrikken forteller

11.15-11.30
Pause og enkel servering

11.30-11:45
Hva gjør regjeringen?
Tor Mikkel Wara, justis- og innvandringsminister

11:45-12.15
Samtale
Lene Vågslid, leder av justiskomiteen (AP)
Peter Frølich, stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson (H)
Petter Eide, stortingsrepresentant (SV)
Hanne Eriksen, Alternativ til vold
Marijana Lozic, advokat

12.15-12.30
Oppsummering og noen tanker om veien videre
Tor-Aksel Busch (riksadvokat)

For informasjon om ungdomsstraff, se riksadvokatens siste mål- og prioriteringsrundskriv (side 6),  forslag til tiltak  ifm gjengbekjempelse (se brevet til Justisdepartementet) og justerte retningslinjer om ungdomsstraff (2017).