Type: Årsrapport

2014 var preget av mange initiativ fra riksadvokatens side. Ett av de viktigste var å nedsette en arbeidsgruppe som skulle vurdere den såkalte «Monika-saken» i Hordaland i et læringsammenheng.
Les mer
Riksadvokaten har ved brev av 6. juli 2012 til politimestrene m.fl sendt ut kopi av Kommunikasjonskontrollutvalgets årsrapport til Justisdepartementet for 2011. Det er i brevet herfra bedt om at nøkkelpersonell i politiet gjøres kjent med rapporten og riksadvokatens merknader.
Les mer