Type: Utvalgte avgjørelser og skriv

Riksadvokaten har i brev til Hedmark og Oppland statsadvokatembeter gitt retningslinjer – til statsadvokatembetene og politidistriktene – for fortolkningen og anvendelsen av straffeprosessloven § 122.
Les mer