Søkeresultat for: COVID-19

Antall treff: 11
Rapport etter inspeksjon av Agder politidistrikt – mishandling i nære relasjoner.

Fra"Agder, inspeksjonsrapport mishandl nære relasjoner2020":
av dette som skyldes covid-19. Etterforskningsplan ble opprettet innledningsvis, men ikke oppdatert ...
Les mer
Trass i at også 2021 har vore prega av Covid-19-pandemien, har det vore stor aktivitet ved statsadvokatembeta. Det ble avgjort om lag 79 000 saker, ei nedgang frå 2020, men antall aktorater var på nær 1000, som er høgare enn i fjor. Verksemda ved embeta har også vore prega av økt fagleiing i form […]

Fra"Vedlegg Regnskapsoppstilling og noter2021":
periode med lettelser av Covid-19 tiltakene ble både Statadvokatmøtet og det årlige ...
Les mer
Virksomheten ved Riksadvokatembetet og de regionale statsadvokatembetene har i 2020 vært preget av omfattende tiltak knyttet til pandemien. Det totale antall saker til behandling har imidlertid vært høyt og det har blitt utført et betydelig antall aktorater.

Fra"Regnskapsoppstilling med noter for regnskapsåret 2020":
diett Grunnet den pågående Covid-19 pandemien har Den høy ere påtalemyndighet avlyst ...
Les mer
Økokrim si trusselvurdering for 2022 er klar.

Fra"2022 Trusselvurdering Økokrim":
velferdsstaten 29 Skatteetaten, «Trusselvurdering Covid-19: Hvilke alvorlige kriminalitetstrusler vil Skatteetaten stå overfor ...
Les mer