Seminar om ungdomskriminalitet

Riksadvokaten og Advokatforeningen inviterer til seminar om ungdomskriminalitet og ungdomsstraff torsdag  2. mai på Litteraturhuset i Oslo.

Målet med seminaret er å skape en møteplass for fagfolk, politikere og andre interesserte, der man sammen kan diskutere temaet og finne gode løsninger i et krevende farvann.

Seminaret streames her

For informasjon om ungdomsstraff, se riksadvokatens kvalitetsrundskriv (s 16-17),  forslag til tiltak  ifm gjengbekjempelse (se brevet til Justisdepartementet) og justerte retningslinjer for ungdomsstraff (2017).

Se for øvrig:

Seminar om ungdomskriminalitet og straff