Embet: Økokrim

Riksadvokaten kommer i brev til Økokrim med en oppsummering etter gjennomført høring av evalueringsutvalgets rapport. Økokrim har de senere år forbedret internkontroll og kvalitetssikring av straffesaksbehandlingen og hovedinntrykket fra høringen er at disse endringene vurderes positivt. Riksadvokaten vil følge opp utviklingsarbeidet fremover, og tar sikte på å gjennomføre et tilsyn i løpet av neste år.
Les mer
Utvalget som har gjennomgått Økokrims såkalte «Transocean-sak» overleverte 13. juni sin rapport til riksadvokaten. Rapporten skal ut på høring og vil bli fulgt opp av riksadvokaten.
Les mer