Embet: Trøndelag statsadvokatembeter

Statsadvokatembetenes høringsuttalelse til Politianalysen – NOU 9/2013
Les mer