Embet: Det nasjonale statsadvokatembetet

Statsadvokatembetenes høringsuttalelse til Politianalysen – NOU 9/2013
Les mer
Det nasjonale statsadvokatembetet har den 9. juli 2008, etter beslutning fra riksadvokaten, tatt ut tiltale mot en norsk borger av bosnisk opprinnelse for overtredelse av straffeloven 2005 § 102 (forbrytelse mot menneskeheten) og § 103 (krigsforbrytelser).