Type: Kommentarer til straffesaksbehandlingen

Flere anmeldte og påtaleavgjorte saker, fortsatt nedgang i saksbehandlingstiden og en oppklaringsprosent på 44. Det viser riksadvokatens og Politidirektoratets første felles rapport om straffesaksbehandlingen i 2022.
Les mer